Problemet är avhjälpt [2016-02-24 11:31] Internet problem

Vår internetleverantör hade problem med en switch.


Problemet blev avhjälpt 2016-02-24 13:00.

Problemet är avhjälpt [2015-11-29 22:50] Internet problem

Vi har för närvarande problem med Internet i samtliga stadsnät.
Problemet beror på stormen Gorm.

Problemet blev avhjälpt 2015-11-30 07:57.

Problemet är inte avhjälpt [ ] Kommande servicefönster Affärsverken stadsnät

14-15 September 22:00-05:00
12-13 Oktober 22:00-05:00
16-17 November 22:00-05:00
14-15 December 22:00-05:00